CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẮC NINH
HÓA ĐƠN GTGT
Mẫu số:01GTKT0/002
Số 98, đường Võ Thị Sáu, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Tháng ... năm ....
Ký hiệu:AT/19E
MST: 2300538988     Điện thoại: 0868.001.805
         
Số:0000000

Tên KH: Mã KH:
Địa chỉ: Sổ đọc:
MST:             Ngày đọc đồng hồ:
Chỉ số đồng hồ tháng này Chỉ số đồng hồ tháng trước Số nước tiêu thụ(m3) Định mức tiêu thụ(m3) Đơn giá Thành tiền(đ)
 
 
 
 
 
         
Tổng cộng tiền nước
Thuế suất (5%)
Tổng thanh toán
Bằng chữ:
             
             
             
                 
                 
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẮC NINH
Ký ngày: 14/06/2019
                 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công ty Cổ Phần iFinance. Mã số thuế: 0103852158. Điện thoại:024 66744678